ผมเคยลงRecoveryGeniusไปแล้ว ลืมลบ ไปฟอร์แมท ไดร์c แล้วลงwinใหม่ไปแล้ว พอจะลงRecoveryGeniusมันก็บอกให้uninstallอันเก่าออกก่อน จะทำยังไงดีครับ ก็อันเก่าฟอร์แมทไปแล้วนี่นา