โปรเจ๋ง ** Netstumblerinstaller_0_4_0 **ช่วยตรวจสอบความเเรง ของ Access Point

ช่วยในการตรวจสอบสถานที่ ที่จะติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wireless วัดระดับความเเรงของสัญญาณ
ในเเต่ละจุด ได้แม่นยำ

Name : netstumblerinstaller_0_4_0

Size : 1.30 Mb

Link :

http://www.katomnoy.com/pro-gm/netbler.html

*************************************************************************************************************