โปรเจ๋ง !! เครื่องมือสำหรับ Flash Drive ,memory แบบเน้น ๆ !!!!

เป็นโปรแกรมตรวจเซ็ก speed Flash drive
เครื่องมือสำหรับใช้ Format Flash drive
ตรวจสอบ error ความเร็วในการเขียนข้อ มูลอ่านข้อมูล
ช่วยลบข้อมูล , ช่วยกู้ข้อมูล , และ แบคอัพไฟล์
และอี่น ๆ มีประโยชน์มาก

Name : Flash Memory Toolkit

Size : 742.52 Kb

Link :

http://www.katomnoy.com/pro-gm/fmtk.html

********************************************************************************************************************