แนะนำทีครับผมอยาก CF 4670 กับ 4670 ดูผลรวมใช้ไฟเท่าไร
และถ้าเป็น vgacard อี่น ที่ CF 4670 เหมาะสม สมควรเป็นอะไร
ที่ CF ได้ดี ไม่กินไฟ ขอบคุณครับ