โดยที่ ตัว km เสียงยังดังเหมือนเดิม แต่โปรแกรมอื่นนอกจาก volume มันจะเบาจนแทบไม่ได้ยินเลย พอปรับ volume ให้เท่าเดิม km ที่ดังอยู่แล้วก็ดังหูแทบแตก
เป็นเพราะอะไรครับ