คือคอมเครื่องเดียวไรท์พร้อมกัน 5 แผ่น จะเลือกฮาร์ดแวร์ยังไงดีครับ