ใช้โปรแกรมอะไรที่ใช้จับภาพเวลาที่เราเล่นเกมแล้ว พอจับภาพแล้วมันเป็นไฟลื วิดีโอ อะครับ