คือผมลงเกมก็ปกติอ่าครับ แต่พอเข้าเกม....


มานมองแต่ท้องฟ้าอ่าครับ ดึงจอยออกแล้วน้ะครับ วานใครแก้ปัญหาได้รบกวนทีครับ พอดีติดใจภาคแรกมาเลยอยากเคลียภาคนี้เสดจะลบทิ้งเลย

ลงไป 3 รอบแระอ่าครับ รบกวนหน่อยน้ะครับ