วานผู้รู้ชี้แนะด้วย เกี่ยวกับ BIOs ของ Asrock AliveNF6P-VSTA bios V1.5 คือ ผมอยากให้แรม วิ่งเต็ม คือ จะ ทด ให้วิ่ง 1:1 (แรมที่ใช้ OCZ 2*1G /800) เข้าไปเซ็ทใน Bios ก็หาไม่เจอ ว่าอยู่ตรงไหน ดูใน CPU-Z มันขึ้นว่า CPU/11 แรม ก็วิ่งแค่ 200 วานผู้รู้บอกที เพิ่งจับ asrock ครั้งแรก ขอบคุณล่วงหน้าครับ