ือว่า ผมใช้วินxp ต่ออินเตอร์เน็ท adsl จากโมเดม แล้วแชร์อินเตอร์เน็ท แล้วต่อ Lan จาก Pc เข้าไปที่ eMac โดยไม่ได้ผ่าน Hub ตอนแรกก็ต่อได้แล้ว แล้วพยายามทำแชร์ไฟล์จาก eMac ไปที่ Pc แล้วไม่สำเร็จจึงไม่ได้ทำต่อ แต่ อินเตอร์เน็ทที่ต่อไว้ กลับใช้ไม่ได้ไปด้วย แก้กลับยังไงก็ไม่สามารถต่อรับแชร์อินเตอร์เน็ทจาก Pc ได้อีกเลย ไม่ว่าจะกลับไปแก้ไขยังไงก็ตาม หรือว่ามีส่วนที่ต้องแก้ไข แต่ผมไม่ต้องการแชร์ไฟล์อีกแล้ว ขอแค่อินเตอร์เน็ทอย่างเดียวก็พอ หรือว่าอาจมีส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่ม ช่วยด้วยครับ