อุปกรณ์ตามภาพนี้เห็นมีบอกว่ามีช่องสำหรับให้เสียบเพื่อจ่ายไฟเพิ่มด้วย ไม่ทราบว่าใช่ช่องเล็กๆ ที่อยู่ด้านข้างด้านขวาตามภาพที่เป็นรูเหมือนเสียบสายแจ๊คเปล่าครับ ถ้าใช่ต้องซื้อต่างหากใช่เปล่าครับ แล้วต้องซื้อแบบไหนมาใช้คู่กันครับ