คือว่าผมลง Nod อะคับ ลงเส็ดก็สเกนเลย พอสเกนเส็ดปรากฎว่ามันเจอไวรัสอะคับแต่โปรแกรมมันลบอัตโนมัติ พอผมรีตาสเครื่องปรากฎว่าเปิดเข้าวินโด้ได้แต่ หน้าจอไม่มีโปรแกรมรัยเลย หาโปรแกรมมารีแพแล้วยังไม่หาย ผมควรทำงัยต่อดีคับ