ตามหัวข้อเลย เวริค์ มั้ยครับ หรือ เพื่อนๆ แนะนำหน่อยก็ได้น่ะครับ บอร์ดไม่เกิน 3000 บาทครับ