ไม่ทราบว่า จะต้องใช้โปรมแกรม อะไรช่วย คุ้นๆ เคยเห็นอยู่ แล้วใครมีโปรมแกรมแก้ ภาษา อัตโนมัต บ้างเช่น -v[86I8iy[ (แปลว่า ขอบคุณครับ) รบกวนช่วยทีครับ เพราะว่าเหมือนเคยเจอมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจ่