อยากถามเพื่อนมือคล็อกว่า ทุกคนพอใจในอุณหภูิิิมิ idel กับ full กันเท่าไรครับ ถึงเรียกว่าเย็น แล้วช่วยบอกด้วยครับว่าเปิด หรือไม่เปิดแอร์ครับ ส่วนของผม e7200@3.8G idel=42 full=67
ออ full โหลดผมใช้ orthos ในการทดสอบครับ