อยากทราบยี่ห้อและรุ่นของ USB Wireless adapter ที่ราคาประมาณ 2000-3000 บาท ครับ

และสายพ่วง USB อยากทราบว่ามีขายที่ไหนครับ (ประมาณ 2-3 เมตร)

คือผมต้องการทำ Wireless antenna ครับ

http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/

ขอบคุณครับ