คัยมีเอามาข่ายนะคับ
เป็นตัวบางจะดีมากเลยคับ
ทิ้งราคาไว้เด๊อ ราคาไม่แรงนะคับ