ขอเบอร์โทรปรึกษาหน่อยครับ
เบอร์ผม 0866575521
1ถามเรื่องค่าลิกคสิทธิเกมส์ว่ามีเกมสือะไรบ้าง
2ต้องติดต่อตำรวจหรือป่าว
3 เกมส์ที่มีลิกคสิทธิจะติดต่อกับใครอยากไร
ขอบคุงล่วงหน้าไว้เลยครับ ถ้าโทรมาคุยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ