มีใครใช้ได้บ้างครับ Zyxel P660HW-T1 V2 นิพอเปลี่ยนแล้วจับสัญาณไม่ได้เลยไฟกระพิบตลอด แต่ดันใช้กับ Buddy ได้อะงง