ช่วยหาไดรวเวอร์เมนบอดร์ ให้หน่อยคับ หาที่ไหนก็ไม่เจอให้ดาว์โหลด
DFI P4M266A-MLV/PM12-TC/TL <<-----ช่วยหาหน่อยคับ