เวลาเรียก task manager แล้วจะขึ้นตามภาพ vista นะครับ
รบกวนและขอบคุณล่วงหน้า