ผมเล่น IE กับ Mozilla Firefox ไม่ได้ครับ ดับเบิลคลิกแล้วก็ไม่ขึ้นมันขึ้นข้อความนี้อะครับ