บอดตัวนี่น่าใช้ไม่ครับ ASUS M2N-E และ SOUNDONBOARD เสียงดีไม่ครับ และมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับ