แล้ว 8-8-8-21 กับ 9-9-9-24 มันต่างกันยังไงขนาดไหนครับ
เป็นไปได้อยากได้ข้อมูลตัวเลขเปรียบเทียบ