แต่งรูปของเรา ให้เป็นภาพโมเสค แนวศิลป์ ด้วย Mazaika.v3.2d
Mazaika.v3.2d : ปรับเปลี่ยนรูปภาพธรรมดา ให้เป็นรูปภาพโมเสคที่มีค่าเหมือนศิลปะ แนวใหม่ รูปของคุณก็ทำได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมนี้
ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ

Download
http://www.skupload.com/maz-aika.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...235831660x.jpg