ผมลง XP แล้วลง Driver ไม่ได้ครับ
ทั้ง VGA Modem Lan
ผู้รู้ช่วยแจ้งทีครับว่าต้องทำอย่างไร
ขอบคุณล่วงหน้าครับ