แล้วไม่ไปไหนต่อเลย...คิดว่าเป็น virus ลองหาแล้วน่าจะเป็น yoyo virus หรือเปล่าไม่แน่ใจ หาข้อมูลไม่ได้มาก มีวิธีแก้ไหมครับ