พอผมลงIDMใหม่กดเปิดโปรแกรมแล้วมันขึ้นตัวนี้มาอะครับ IDM detected that its registry keys had been damages last run. It's posiible that yo run a flaky spy ware remover program which you corrupt system registry.IDM will try to restored all damaged data but some data remain corrupt ใช้ไม่ได้เลย
ลบลงใหม่หลายรอบแล้วก็ไม่ได้ เวลากดไรมันก็ขึ้นมาตลอดเลยครับจะเปิด IEก็ขึ้น