เข้าโฟรเดอร์ Mpegav ในvcd แร้วเครื่องรีสตาร์ทเอง แก้ยังไงครับไม่ให้มัน รีสตาร์ทเอง