1.ผมเล่นไปติดตรงที่ มีตัวหุ่นยนต์พ่นปลาหมึกอะครับ ตัวเราและพวกเรามันก็ยิงแต่ปลาหมึกที่มันพ่น

ออกมาอะครับ ตรงนี้ทำไงครับ ติดเลยครับ มันยิงแต่ปลาหมึกไม่เดินไปไหนเลยครับ

2. เวลาผมเล่นภาพมันจะเป็นคลื่นอะครับ ไม่ทรายว่าจะปรับตรงไหนครับ

ขอบคุณครับผม