อยากทราอะว่า router ยี่ห้อไหน รุ้นไหน
ใช้ แล้วทนอะครับ ไม่ งอ แงอะ

ช่วยนะนำ น่อน นะครับ ยี้ห้อ รุ่น ราคาอะ ครับ

จะเปลียนที่บ้านใหม่และ ใช้และนานๆๆๆ และ ต่อเน็ตลดลงทุก ทีเลย

ขอบคุณ นะครับ