ใครที่มีเราเตอร์หรือโมเด็ม ที่มีื 1 พอร์ท อยากใช้ 4 เครื่องพร้อมกัน ลองใช้ตัวนี้สิ
http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=421956

คือว่า ผมใช้อย่างอื่นไม่เป็น ใครดึงความสามารถมันออกมาได้ บ้าง ช่วยแนะนำที (นอกจากการใช้ VOIP )