อยากจะชวนเพื่อนๆ ที่เป็นแฟนๆ ดาก้อนบอลมาเล่นเกมส์ Dragonball : ESF Lan กันโดยผ่านโปรแกรม Hamachi

ดูรายละเอียดอื่นๆได้ที่ ซ http://dragonballonline.igetweb.com/