บูตไม่ได้เพราะฮาร์ดดิส 2 ตัว

ฮาร์ดดิสทั้งสองเป็น SATA ทั้งคู่ ตัวที่มีวินโดนต่อเข้า SATA1 และอีกตัวก็ต่อเข้า SATA2 บูตสักพักเมื่อถึงหน้า Welcome screen เครื่องก็จะค้างเลย เมื่อลองถอดฮาร์ดิส SATA2 ก็บูตได้ตามปกติ

ขอคำแนะนำด้วย

Thank for all friends