ทำไมผมตั้งกรุทู้ใน it market ไม่ได้ครับ ขึ้นมีความผิดพลาดใสการส่ง