อยากเช่า colo ที่เอา file แถวตึกทรูรัชดา ไม่ทราบมีไหมครับ