พอมีใครรู้บ้างครับว่า

HP LaserJet 4200 ราคาเครื่องมือหนึ่ง เท่าไรครับ แล้วตลับหมึกแท้ราคา เท่าไรครับ

HP LaserJet 4300 ราคาเครื่องมือหนึ่ง เท่าไรครับ แล้วตลับหมึกแท้ราคา เท่าไรครับ


รบกวนผู้รู้ 2 คำถามครับ

ขอบคุณครับ