เวลาเล่นเกมปกติ แต่พออกกมาหน้า desktop หรือ เล่น web จะมีเสียงดัง ตึ้ง(คล้ายๆ error) 2-3 ครั้งเป็นจังหวะ แล้วก็เงียบไป พอเวลาผ่านไปสัก 1-2 นาทีแล้วก็ดังอีก ทั้งที่ๆ ไม่ได้คลิกไร ตั้งไว้เฉยๆ ก็ดัง เป็นเสียงที่กวนประสาทมากครับ รบกวนผู้รู้ช่วยบอกวิธีแก้ปัญหานี้ที