มันมี ปิศาจ มะครับ อ่าน eng ก็ไม่ค่อยออก

ไปไหนมาไหนตายตลอด แต่ก็อยากเล่นอะครับ

ช่วยตรัสทีว่ามันมีปิศาจ เท่ๆไหมครับ

ขอบคุณครับ *-*

sacred 2 ผู้ปล่อยหายหมด sacred 1 เล่นไม่จบแต่ไม่เบื่อ *-*