ลงไดเวอของTwin USBแล้วมันยังขึ้งunknown deviceอะคับช่วยทีดูรูปที่เสียบUsbมันเป็นconverterเกียวมะคับ