ต่อ Billion 5200SR พ่วงกับ Wireless router (Asus WL 520GC ไ่ม่มีโมเด็มในตัว) ยังไง

คือผมต่อสายตามคู่มือครบนะครับ

เอา Billion ต่อพ่วงกับ Wireless router แล้วก็ต่อจาก Wireless router เข้าคอม

แต่ต่อแล้วมันเข้าเน็ตไม่ได้ครับ

ถ้าต่อแค่ Billion ตัวเดียวยังเล่นได้เหมือนเดิม


ต้องเซ็ท ip ยังไงครับ . .