ผมใช้Font -js wansika และตัวอื่น(-js)ไม่ได้เลย ผมลองเอาไปใส่ที่Program file/windows/Fonts แล้วก็ไม่ได้ จำเป็นต้องใช้ครับ ผู้รู้ช่วยเหลือทีครับ