เล่น M ได้แต่ต่อเข้า net ไม่ได้ สแกนไวรัสแล้วในเครื่องไม่มีไวรัสครับ ช่วยบอกวิธีแก้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ