คือว่าผมจะหนังจากแผ่น DVD มาลงใส่ External HDD 250 GB
ผมลอง copy จากแผ่นมาเลย ปรากฏว่า พอเปิดดูที่เครื่อง DVD แล้วไม่มีเสียงคับผม
แล้วไปที่เมนูก็ไม่ได้ จะต้องใช้โปรแกรมอะไรแปลงไฟล์เพื่อที่จะเอาไปดูที่เครื่อง DVD
ได้หรอคับ แล้วสอบวิธีแปลงด้วยนะคับ