ผมก็ setup เกมตามปกติจนถึงตอนมัน run mp3unpack.exe มันก็ขึ้นแล้วพอผมลองเข้าไปที่ตัวเกม SILENT HILL 4.exe มันก็ขึ้นเริ่มเกมหรือปรับ option ก็ไม่ได้ด้วย