อยากทราบว่า vaio C14 ใช้เมนบอร์ดยี่ห้ออะไรค่ะ รุ่นอะไรค่ะ
เรียนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ