ใช้ CQ45-218TX
OS Vista Ultimate 32
ใช้ไวเรสได้ครับ แต่มันต้อง FIX IP อย่างเดียวถึงจะสามารถเล่นเนทได้ ไม่งั้นจะได้ IPของคลาส B จะขึ้นว่า Local Only และยังขึ้น Unidentifield อีก รบกวนช่วยหาทางแก้ไขครับ