ถ้ามีเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้เลยๆๆ แต่ไม่แน่ใจว่ามีเปล่า ใครเคยเห็นช่วยบอกทีเน้อ จาซื้อมาทำฝาข้างใสๆ