คือตอนแรกผมใช้ เน็ตของ tot 256 k มานก็โหลดได้ 20kb/sec แต่วันนี้ผมไปเพิ่มความเร็วมา เป็น 1m แต่ความเร็วในการโหลดไม่เพิ่มขึ้นเลย อันนี้เกี่ยวกับอะไรครับ สัญญาน เน็ตมานก็ส่งมาให้แล้วดูที่โมเด็มก็บอก 1m แล้ว ต้องเปลี่ยนโมเดมใหม่หรือป่าวครับ ใช้โน๊ตบุคอะครับ