ลง 10.5.2 ไปแล้วไม่มีไดเวอร์ Input ทำง พอจะหาได้จากได้บ้างคับ บอร์ด Asus P5KPL/1600